Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda biyoteknolojisi, gıda üretimi ve gıda kalitesini artırmak için biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması yönünde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından "uzman üniversite" statüsüne yükseltildi. 

NKÜ, gıda katkı maddelerinin üretimi, gıda raf ömrünün uzatılması, yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi, tarımsal verimliliğin arttırılması, hayvancılıkta verimliliğin arttırılması gibi başlıca konularda bilimsel çalışmalara hız vererek cazibe merkezi haline gelecek. 

NKÜ'yü ayrıcalıklı üniversiteler statüsüne yükselten bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi gıda arz güvenliğine bilimsel katkı sağlayarak Tekirdağ'ı ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek. 

Konuyla ilgi Namık Kemal üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin Twitter hesabından 'gururluyuz' diyerek mutluluğunu paylaştı

Rektör Şahin paylaşımında: 

GURURLUYUZ... Bilimsel başarılarıyla bölgesine ve ülkesine değer katan Üniversitemiz, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Üniversitem ve Tekirdağ'ım, bu GURUR sizin. Rabbim, mahçup etmesin İnşaAllah. #TekirdagNKU Farkını Hissettirir...

Gıda Biotenolojisi 'uzman üniversite' statüsü alan bir üniversite ulusal ve uluslararası arena ne gibi ayrıcalıklara sahip olacak?

Gıda biyoteknolojisi alanında uzmanlaşmış ve üniversite statüsü almış bir üniversite ulusal ve uluslararası alanda pek çok ayrıcalığa sahip olacaktır:

• Ulusal ve uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline gelir. Gıda biyoteknolojisi alanında eğitim ve araştırma imkanları sunması nedeniyle üniversiteye olan ilgi artar.

• Gıda biyoteknolojisi alanında uzman akademisyenleri ve araştırmacıları çekebilir. Bu da üniversitenin araştırma kapasitesini ve kalitesini artırır.

• Gıda biyoteknolojisi alanındaki üniversite-sanayi işbirliğine imkan tanır. Firmalar üniversitedeki uzmanlıktan ve alt yapıdan faydalanmak ister. Ortak araştırma projeleri ve patentler ortaya çıkabilir.

• Ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla araştırma ve proje desteği alabilir. Gıda biyoteknolojisi alanındaki uzmanlığı nedeniyle, üniversitenin aldığı fon ve destek miktarları artar.

• Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlar. Üniversitede yapılan eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri bölge ekonomisine katkıda bulunur. Ayrıca, araştırma sonuçları ticari ürünlere dönüşerek ülke ekonomisine katkı sağlayabilir.

• Uzmanlığı nedeniyle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü bir konuma yükselebilir. Üniversitenin prestiji ve tanınırlığı artar.

Namık Kemal Üniversitesinin Gıda Bioteknolojisi uzmanlık belgesi elde etmesiyle hangi alanda öne çıkacağı merak edilen konular arasında yerini alıyor. 

Bir üniversitenin gıda biyoteknolojisi alanında uzman üniversite statüsü alması için genellikle aşağıdaki kriterler aranır:

• Gıda biyoteknolojisi ve ilgili alanlarda yetkin akademik kadroya sahip olması. Uzman öğretim üyeleri ve doktora derecesine sahip araştırmacılar bulundurması.

• Gıda biyoteknolojisi ve ilgili disiplinlerde yüksek lisans ve doktora programlarını yürütüyor olması.

• Alanına yönelik aktif araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürüyor olması. Öğretim üyelerinin SCI kapsamındaki dergilerde yayınlarının bulunması.

• Gıda biyoteknolojisi araştırmalarına olanak sağlayan adetli ve nitelikli laboratuvar alt yapısına sahip olması. Özellikle genomics, proteomics, fermantasyon gibi konularda ekipmanları bulundurması.

• Alanın ihtiyaçlarına yönelik sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmiş olması. ortak projeler yürütüyor olması.

• Alanına ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleme tecrübesine sahip olması.

• Gıda biyoteknolojisi alanında araştırma merkezi bulunduruyor veya bu alanda araştırma enstitüsü ile bütünleşik olması.

Editör: Fatih ERGE