Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, 2018 yılından bu tarafa herkesin kulağının üzerine yattığı dönemde Türk Eğitim-Sen'in kesintisiz olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili mücadele verdiğini söyleyerek, sendika olarak her zaman öğretmenlerin beklentileri yönünde gayret ortaya koyduklarını ve sürece müdahil olduklarını bildirdi. Türk Eğitim-Sen'in öğretmenlerin hak ve taleplerini sendikal rekabet ve siyasal husumetlerin toz dumanına mahkum ederek değersizleştirilmesine ve kaybedilmesine izin vermeyeceğini söyleyen Varma açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk Eğitim Sen, ÖMK'nın çıkarılacağının duyurulduğu 23 Ekim 2018'den beri, öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi yönünde gayret ortaya koymuştur. Türk Eğitim Sen, geride kalan dört yıllık sürede; çalıştaylarla, raporlarla, TV ve yazılı basın programlarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla, eylemleriyle ve yargı mücadelesiyle ÖMK sürecine aktif şekilde müdahil olmuştur. Geride kalan dört yılda, herkes kulağının üzerine yatarken, Türk Eğitim-Sen tüm imkanlarıyla her fırsat ve aracı kullanarak kesintisiz şekilde meslek kanununun mücadelesini yürütmüştür. Sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslektaşlarımızın talep ve beklentilerinin, farklı istismar ve siyasal heveslere meze yapılmasına müsaade etmeden, başta kariyer sınavı olmak üzere, kanunun arazlarının giderilmesi ve eksiklerinin tamamlanması yolunda samimi gayretini sonuç alıncaya kadar sürdürecektir. Çünkü, Türk Eğitim-Sen'in derdi, her daim üzüm yemek olmuştur. Türk Eğitim-Sen, meslektaşlarımızın hak ve taleplerinin sendikal rekabet ve siyasal husumetlerin toz dumanına mahkum ederek değersizleştirilmesi ve kaybedilmesine izin vermeyecektir. İnanıyoruz ki, Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm meslektaşlarımızın elbirliğiyle ve samimi bir mücadele ile hak ettiği hüviyete kavuşacaktır." Kamuran Varma / Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Bşk.

Editör: TE Bilisim