Kendi ifadesiyle Mehmet Serez: “1929 yılında Tekirdağ’da doğdu. Namık Kemal ilk ve orta okullarından sonra, İstanbul Haydarpaşa, Edirne liselerinde okudu. 1946’da Tekirdağ Halkevinde ve Halkspor Kulübü’nde dernek çalışmalarına başladı. Yedek subaylığını Gelibolu’da yapan Serez, 1950 yılından itibaren ticaretle uğraşmaya başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan ve yönetici olarak çalışmalarına devam etti. Bugüne kadar 34 eseri yayınlandı (2007). 1961’de kuruluş çalışmalarında yer aldığı Namık Kemal Derneği Başkanlığı yaparak Tekirdağ Namık Kemal Evi’ni kuran heyet içinde başkan olarak bulunmuştur. (1992)

-        1963-1971 döneminde Tekirdağ Şafak Gazetesinde Yazı İşlem Müdürlüğü, 1952-2006 döneminde Tekirdağ Yeni İnan Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

-        İlk kitabı “Yavru Vatan Kıbrıs” 1964, son 49. Kitabı, “Tekirdağ çevresini fetheden Kumandanlar” 2014 yılında yayınlanmıştır.

-        Vefatının beşinci yıldönümünde Mehmet Saim Serez’i rahmetle anarken, O’nun bazı görüş ve tesbitlerini anımsatarak anmak istiyoruz:

“Fetih Şehidi Kastamonu’lu Gazanfer Bey tarafından Tekirdağ, ilk defa 27 Eylül 1357 Perşembe günü fethedilmiş, daha sonra bugünkü Tekirdağ, Gazi Süleyman Paşa ve Gazi Murat Bey tarafından 7 Aralık 1357 Perşembe günü Türk Vatanı haline getirilmiştir.” (M. Serez, Tekirdağ Tarih ve Coğrafyası Araştırmaları, Dönmez ofset, Ankara 2007, sh. 4, 512)

-         Gazi Süleyman Paşa (1300 – 1357)

Orhan Bey’in büyük oğlu olup, annesi Yar-Hisar tekfurunun kızı Nilüfer Hatun’dur. Rumeli’ne geçiş, Türk tarihinin en büyük hadiselerinden biridir. Bu mühim hadisenin kahramanı Süleyman Paşa’dır. XIV. Asır ortalarında Trakya’da Bizans hakimiyeti sallantıda idi. Bizansın son büyük imparatoru sayılabilecek olan İoannes Kontakuzinos’un talebiyle, onun kışı Theodora ile 1346’da evlenen Orhan Gazi, 1349’da 20.000 kişilik birlik göndererek Bizans’ı destekledi. İlk defa Çanakkale Boğazı’nı Bizans’ın müttefiki sıfatıyla geçen Osmanlılar, Sırbistan kralına itaat eden çevreleri yağmaladılar. Trakya’ya geçen Osmanlı kuvvetlerine kumanda eden Gazi Süleyman Paşa, Rumeli ahvaline yakından vakıf oldu.

-         1353’de Bizans İmparatoru, Süleyman Paşa’ya askerlerini barındırmak üzere Çinpe hisarını vermişti.

-        1357’de yarımadanın dışındaki Doğu Trakya topraklarının fethi başlamıştı. Bolayırı da alan Süleyman Paşa Şarköy, Malkara ve Keşan’ı fethetti. Gazi Murad Bey de 1357’de Çorlu’yu aldı. Bu arada Tekirdağ’da fethedildi.

-        1359’da 43 yaşında bulunan Gazi Süleyman Paşa, atıyla beraber düşmek suretiyle kazaen vefat etti. Bolayır’daki türbesine gömüldü. Yanında Namık Kemal Bey’in türbesi vardır. Süleyman Paşa’nın Melik – Nâsır, İsmail, İshak Beyler adlı 3 şehzadesi, 2 de kızı kalmıştır.

-        Orhan Gazi’nin en büyük oğlu Süleyman Paşa’nın 1316 yılında doğduğu, 1359 yılında öldüğü, kırk üç yıl yaşadığı rivayet edilir.

-        Trakya şehirlerinin 1354 tarihinde Süleyman Paşa’nın Gelibolu sahillerinde tutulmasında 1358 tarihine kadar geçen dört sene içinde tedricen fethedilmiş olduklarına hükmetmekte büyük bir mahzur olmamak lazım gelir.

(Mehmet Saim Serez, Tekirdağ ve Çevresini Fetheden Kumandanlar, Alperenler, Gaziler, Şehidler,  Dönmez Ofset, Ankara 2014).