Koltuklarınıza sıkı oturun, emniyet kemerlerinizi mutlaka takın. Uçuşa geçiyoruz.

Sosyal medyada komedi dolu paylaşımlar çıkıyor karşıma

Milletvekilliğine yakıştırdığı kişilere methiyeler düzülüyor zevat;

“Çok şık, çok temiz giyiniyor, hep gülüyor, kalbi iyiliklerle dolu, çok sevecen…”

Papağan pazarında mıyız, maymun pazarında mıyız anlamadım.

Kişilerin davranışlarını anlamaya çalışırken onların toplumsal, kültürel, ekonomik ve kişisel faktörleri de göz önünde bulundurulması gerekir.

Milletvekilliği kriterleri güzellik, temizlik, sevecenlik seviyesine düştü ise vah halimize.       

Bu tipler bir de öyle özgüvenlidir ki sormayın gitsin,

Türkiye hangi kıtada yer alıyor diye soru gelse Türkiye Cumhuriyeti laik devlettir diye ezberletilmiş cevap verecekler.

Fikri yok, beyni yok… Ama milletvekili aday adayı

Allah’ım bu tiplerden sen memleketimi koru.

Milletvekili aday adaylarının aşağıda sıraladığım maddelere asgariden cevap verebilmeliler.
-Siyasi görüşleriniz ve inançlarınız toplumun geneli için önemlidir. Böyle bir soru geldiğinde kekelemeden anında cevap vermeniz gereklidir. Bu görüşler sizin vekil olduktan sonra milleti hangi temel görüş ile temsil edeceğiniz bakımından çok önemlidir.
-Vatandaşlarınızın ihtiyaçlarını ve endişelerini nasıl önceliklendirirsiniz? Öncelik ve ihtiyaç listesini iyi analiz etmeniz gerekir meclise hele bir gidelim de orada öğreniriz dediğiniz de siz artık yok hükmündesiniz.
-Ülkenin ekonomik durumunu nasıl düzelteceksiniz? Ülkenin coğrafi konumu, dünya ekonomisindeki yeri, üretim gücü gibi birçok bağlantılı konuyu asgari seviyede bilmeniz ve buna göre mantıklı bir cevap vermeniz gerecektir.
-Adaletli bir toplum oluşturmak için neler yapacaksınız? Adalet kısaslarınız ile toplumun adalet kısasları arasındaki farkı iyi analiz etmek ve buna göre bir çözüm üretmek zorundasınız?

-Çevre sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Yaşadığınız şehrin, bulunduğunuz bölgenin, ülkemizin ve asgariden dünyanın çevre sorunlarına hâkim olmanız gerekecek ki çözüm yollarına dair fikriniz olabilsin.
-Eğitim sistemindeki sorunları nasıl çözeceksiniz? Özel okullar ile devlet okulları arasındaki farkı anlamadığınız sürece, sokaktaki çocuk ile malikanede yaşayan çocuğa eşit eğitim hakkı sağlamadığınız sürece eğitim sorununu hiçbir zaman tam anlamıyla çözmüş olmayacaksınız.
-Sağlık sistemi içindeki sorunları nasıl çözeceksiniz? Asgariden devletin sağlık politikasına hâkim, vatandaşın sağlık alanında taleplerini bilmeniz gerekir. Buradaki aksaklıkları net bir şekilde dile getirebilecek kadar donanıma sahip olmanız çok önemli.
Sosyal adalet ve eşitliğin nasıl sağlanacağı konusunda ne görüşleriniz var? Eğitim, iş imkanlarına ulaşım, sağlık gibi temel konularda adaletli ve eşitliği teşvik eden bir toplumsal düzen oluşturma vaatleriniz çok etkili olacaktır.
Ulusal güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Türkiye Cumhuriyetinin stratejik konumu, tarihi düşmanları ve dönemsel düşmanları gibi temel kavramlar üzerinde fikir sahibi olmanız ulusal güvenliğimizi zora sokmamanız için gerekli temel bilgilerdir.
Yerel sorunları nasıl çözeceksiniz ve yerel toplumlarla nasıl iş birliği yapacaksınız? Eğer bu yazıyı evinde kahveni yudumlayarak okuyorsan hemen milletvekilliği adaylığından çekil ve boşuna mecliste koltuk işgali yapma. Sana bu satırları danışmanının piyasada yerel sorunları dinlerken bir kahve molasında anlatması gerekiyordu.

Kalın sağlıcakla.