Hamşıoğlu, bugün hala Barzani gibi gaspçılara destek verenlerin izan ve vicdanlarına sesleniyoruz. Al Bayrak'tan gök bayrağa selam olsun, göndermesi yaptı.

Hamşıoğlu açıklamasında: 

Altmış dört yıl önce bugün Kerkük'te Irak Türkleri otomatik silahlarla tarandı, evleri basıldı, tutuklandı. Toplum önderleri sözde halk mahkemelerinde yargılanıp kurşuna dizildi, naaşları sokaklarda sürüklendi, ayaklarına ipler bağlanıp ters yönlere çekilerek bedenleri parçalandı, diri diri gömüldü, elektrik direklerine asılarak kızgın güneş altında terk edildi, gözleri oyuldu. Bu vahşete tanık olan nice Türkmen aklını kaybetti, kadınlar çocuklarını düşürdü, üç gün üç gece devam eden 14 Temmuz Türkmen katliamı şehitlerimizi anıyor, Kerkük'te, Altınköprü'de, Telafer'de bugüne kadar defalarca soykırım hedefi olmuş, çoğu kere yalnız bırakılmış ama Türklük şuurunu bir gün bile kaybetmemiş Türkmen soydaşlarımızı saygıyla selamlıyor, Kerkük'ün gök kubbeyi sarsan mazlum feryadına kulak vermek yerine bu Türkmeneli'ni gasbeden Barzani'yle gurur duyabilen, iş birliği yapabilen, izan ve vicdandan yoksun her kim varsa en adil hâkim olan tarihin nihai hükmüne terk ediyorum.
    
Al Bayrak'tan gök bayrağa selam olsun.
    

Editör: Fatih ERGE