Tekirdağ ile ilgili bunları biliyor musunuz?

1. Orta Cami karşısındaki meydanda “Saat Kulesi” olduğunu biliyor muydunuz? Saat kulesi Orta Caminin arka tarafında eski Yeni İnan Gazetesi binasının, yani o sırada eskiden bulunan yerdeymiş. Şu anda oradan yeni açılan boş alan var.

2. Peştamalcı girişindeki anıtın Tekirdağ Fethini gerçekleştiren askerler anısına yapıldığını, arkasındaki alanın şehitlik olduğunu ve sonradan at arabalarının orada bulunduğunu biliyor musunuz? Osmanlılar,1357'de Rumeli fatihi Süleyman Paşa, yanında Şehzade Murat Hüdavendigar ve Kara Mürsel, Hacı İlbey, Lala Şahin, Balaban Bey, Küçükhıdır Bey, Evrenbey, Hacı Sungur Bey, Müstecep Bey gibi akıncılarla birlikte Tekirdağ'a Peştamalcı Caddesiyle Hükümet Caddesinin kesiştiği, şehitler çeşmesinin bulunduğu mevkiden girmişlerdir. Girdikleri mahalle eski adıyla Papa Hortafilakos, Papa Yorgi, Papa Sinanidis olan bugünkü Ertuğrul mahallesiydi.(Tekirdağ Tarihi Araştırmaları-Facebook)

3. Orta Cami Mahallesinde Yeniçeri Mezarlığı olduğunu biliyor musunuz? Yeniçeri Mezarlığı; bugünkü Belediye yanındaki dolmuş park yerindeymiş. Orada bir sadrazam ve dört veya beş yeniçeri ağasının mezarı varmış. Mezar taşları Tekirdağ Müzesine kaldırılmış.

4. Tekirdağ- Muratlı yolu üzerinde bulunan Sırt Köyün adının nereden geldiğini biliyor musunuz? 1520 yılında İstanbul’dan Edirne’ye giderken, sırtında çıban çıkan Yavuz Sultan Selim, Çorlu’da kalarak tedavi olmuş, ancak çıban geçmemiş, durumu daha da kötüleşmişti.

Yavuz Sultan Selim karargâhını Tekirdağ’dan Muratlı’ya giderken sol tarafta bulunan şimdiki Sırt köy’de kurmuştur. Bu köy Yavuz Sultan Selim’in sırtındaki çıban nedeniyle ölümünden sonra bu adı almıştır.

5. Tekirdağ'ın sembolü olabilecek Yel değirmenlerinin olduğunu biliyor muydunuz? Erkek Sanat Okulu'nu geçince sağlı sollu Tepe Değirmen’lerinde, Çiftlik önü Ermeni mezarlığını yakınında, Musevi Mezarlığı’nın olduğu yerde ve İmam Hatip Lisesi'nin olduğu Namazgâh tepedeydi. Ermeni ve Rumlarca işletilir, toplam 11 adet değirmenin sadece 1 tanesini Müslümanlar işletmekteydi.

6. Avustralya’da bir müzede bir Türk Sancağının olduğunu biliyor muydunuz? Mustafa Kemal'in Kurtuluş savaşı çalışmalarını başlattığı ve Tekirdağ'da kurduğu 19.Fırka'nın Bağımsızlık savaşı için Çanakkale'ye gidip de hiçbir askeri geri dönmeyerek şehit olan kahraman 57. Alay Sancağıdır. Şehit olacağını anlayan Sancak elinde olan asker, onu bir ağaca asar ve şehit olur. Avustralyalılar ağaçtan alıp, Melbourne müzesine götürür. Müzede Sancak önünde bir yazı vardır. “ Bu kahraman Sancağı selamlamadan geçmeyeniz.”

7. Tekirdağ’da Türklerce kurulan ilkokul hangisi olduğunu biliyor muydunuz?

Tekirdağ'da Türklerin kurduğu ilkokul bugünkü Süleyman Paşa İlköğretim okuludur.1908 yılında Cemaat-i İslamiye ( İslam cemaati) tarafından kurulan okul,1920 yılında Tekirdağ'ın Yunanlılarca işgal edilmesiyle Rumca eğitime, 1922’de işgal sonrası Türkçe eğitime geçmiştir. Cumhuriyet ilan edilince de, Sultan Orhan oğlu Rumeli fatihi Süleyman Paşa’nın adını almıştır. İlk adı Menba-ı irfandır.

8. Hoşköy Hora Feneri 1861 yılında Fransızlar tarafından yapıldığını ve yüksekliği 20 metre olduğunu biliyor muydunuz?

9.Tekirdağ'da yaşayan Trak, Odris kralı Kersoblebtes'in saf altından yapılmış kraliyet tacı yapılan kazılarda Tekirdağ'da bulunmuştur. Tekirdağ Müzesinde sergilenmektedir.

10. Tekirdağ’ın İlk Tarihçisi ve Yazarının Priscos olduğunu biliyor muydunuz? Bizans’ın Hun İmparatoru Atilla’ya elçi olarak gönderdiği, o dönemi kayıtlara geçiren M.S 5. Yüzyılda yaşamış Tekirdağ Barbaros’ta (Antik zamandaki adı; Panion) doğmuş Tekirdağ’ın yetiştirdiği ilk şairdir.

11. Kumbağ’dan Uçmak Dere’ye yol alırken, Yeniköy eski adıyla Nikori'ye geldiğinizde, muhteşem bir manzara sizi karşılar, gezdiğim hiçbir ülkede görmediğim bir manzaradır bu. Biraz durun bu yol ağzında, Ganoslar’dan Tanrıların çığlıklarını duyarsın.

12. Mustafa Kemal Atatürk, huzura gelip, Tekirdağ’da Rokoczy evinin açılmasını isteyen elçiye, Rokocz’nin bağımsızlık mücadelesini anlatır, elçi; Bunları çok iyi biliyorsunuz deyince. Atatürk’te “ Bağımsızlık savaşı verenlerin bu mücadeleyi nasıl verdiğini bilmeseydim, ülkemi nasıl bağımsızlık kazandırırdım” der. Bu konuşmadan sonra, hemen Tekirdağ’da Rokoczy Evi açılmasının emrini verir ve 1932’de şimdiki müze açılır.

13. 20. Yüzyıl başlarına kadar Tekirdağ’da dört ayrı milletin oturduğunu biliyor musunuz?

Türk, Ermeni, Rum ve Yahudi

14. Tekirdağ sahilinde deniz hamamları olduğunu biliyormusunuz?

O yıllarda üç adet deniz hamamı varmış.

15. Tekirdağ ve çevresinde pamuk yetiştirildiğini, dokumacılık yapıldığını biliyor musunuz?

Ertuğrul Mahallesinin adı Tarakçı Mahallesi olarak geçmekteymiş.

16. Tekirdağ’ında her türlü meyve dışında şeftali ve kayısı bile yetiştiriliyormuş. Eski yıllarda konu komşuya bedava verildiğini biliyor muydunuz?

17. Eskiden Belediye Bandosu olduğunu biliyor muydunuz?

18. Tekirdağ civarında 8500 dönüm Yapıncak Üzümü bağı olduğunu

19. Bir zamanlar o kadar çok büyük ve küçükbaş hayvan varmış ki, bu hayvanların otlaması için 1230 dönüm mera varmış.

20. Bir zamanlar Tekirdağ civarında 1480 dönüm “Dutluk” varmış, Şehirde iki ipek böcekhanesi, bir koza hane mevcutmuş.

21. Tekirdağ’da eski Mera’da, şu an ki Hayrabolu yolundaki mezarlığın altında “Panayır” alanı olduğunu biliyor musunuz?

22. Bayram yeri olarak salıncakların bir zamanlar Rüstem Paşa Camisinin yanında olduğunu biliyor muydunuz?

23. Şu an ki Cengiz Toper meydanının eskiden Kömür ve Odun Pazarı olduğunu ve Cengiz Toper kim olduğunu biliyor musunuz?

24. Ramazan topu yerine havai fişek atıldığını biliyor musunuz?

25. Tekirdağ Limanına yılda 2200 civarında gemi geldiğini ve günde en az 15 gemi beklediğini biliyor muydunuz?

26. Tekirdağ’ını 19. Yüzyıl sonlarında, 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Coğrafyacı ve Tarihçilerden Ali Cevat, Ali Tevfik, Şemsettin Sami ve İnciyan’ın gezdiğini, burası hakkında kitaplar yazdığını biliyor muydunuz?

27. Tekirdağ İskelesine inildiğinde çok hareketli bir çarşı ile karşılaşılırmış. Toptancı bakkaliye dükkânları ve kısmen bugün dahi boş olarak bulunan zahire tüccarlarının mağazaları varmış. 1901 tarihinde 287 adet zahire mağazası varmış.

28. O kadar çok tarım ürünü Tekirdağ limanına geldiğine göre bu malları gemilere taşımak için kayık ve insana ihtiyaç varmış. İstanbul girişi eski belediye plajının olduğu mahalleye “Sandalcı Mahallesi” boşuna denmemiş olmalı.

29. Mumcu çeşmesinin adı; Tekirdağ’da mum üretilip, İstanbul’a gönderiliyormuş. Bu mum üreticisi bu çeşmeyi yaptırmış.

Bunları biliyor muydunuz?

NOT: Kadir Çebi' nin Sosyal medya sayfa paylaşımından alıntıdır.