Tekirdağ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, iklim değişikliğinin tarım sektöründeki çarpıcı etkilerini vurgulayan bir basın açıklaması yaptı. Aşırı sıcaklar, şiddetli yağışlar, dolu, fırtına ve don gibi doğal afetlerin iklim değişikliğiyle birlikte daha da arttığına dikkat çekildi. Bu durumun tarımın her alanında hissedildiği belirtildi.

Basın açıklamasında, kış aylarında düşmesi gereken yağışların Mart ayından sonra düştüğü ve bunun ekim ve hasat sezonunu olumsuz etkilediği ifade edildi. Özellikle bölgedeki ayçiçeği tarlalarının aşırı sıcaklar ve zamansız yağışlar nedeniyle bu yıl gelişimini tamamlayamadığı belirtildi. Yapılan saha kontrollerine göre, bazı bölgelerde ayçiçeği veriminde yüzde 50'ye varan düşüşler beklenmektedir. Üreticilerin bu durum karşısında hasattan vazgeçmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ayrıca, ayçiçeği fiyatlarının geçen yıllara göre düşük seyrettiği ve rekolte artışına rağmen üreticilerin tatmin edici bir seviyeye ulaşamadığı dile getirildi. Bu nedenle, bölgedeki parsellerde devlet tarafından acil bir galasma başlatılması, parsel sahiplerinin desteklenmesi ve afet bölgesi ilan edilerek borçların faizsiz olarak ertelenmesi talep edildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın (TMO) ayçiçeği alımına başlaması ve üreticileri tüccarın eline teslim etmemesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasında ayrıca çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının vadelerinin yaklaştığı ve seçim sürecindeki kredi kısıtlamalarının hala devam ettiği belirtildi. Çiftçilerin borçlarını ödeyemeyecekleri ve yeni bir iş kurmalarının zorlaşacağına dikkat çekildi. Kredilerin açılması ve limitlerin yükseltilmesi çağrısı yapıldı.

Mazotun fiyatının artması da basın açıklamasında ele alındı. Mazot ve gübre fiyatlarının makul seviyede olduğu bir dönemde mazottaki ÖTV artışının üreticileri hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. Yeni vergiler ve zamlarla üretimin zorlaştığına dikkat çekilirken, buğdayda geçen yılki verime ulaşılamadığı ifade edildi. Buğday veriminde düşüşler yaşandığı ve fiyatların hala geçen yılın altında seyrettiği belirtildi. Bu durumun üreticileri olumsuz etkilediği ve 2023 yılı mazot ve ayçiçeği desteklerinin artırılması ve ödemelerin erkene çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Son olarak, iklim değişikliğiyle mücadele için tarımsal yayım yöntemleriyle ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması ve tarım politikalarının yeni üretim desenlerine geçişi kolaylaştıracak şekilde revize edilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun basın açıklaması, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerini vurgulayarak, çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Aşırı hava koşulları, düzensiz yağışlar ve doğal afetlerin artması, tarımın her alanında olumsuz sonuçlara yol açtı. Ayçiçeği tarlalarında yaşanan verim düşüşleri, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışlar, çiftçilerin borçları ve tarım politikalarının revize edilmesi gerekliliği konuları basın açıklamasında öne çıktı.

Kurulun açıklamasına göre, iklim değişikliği nedeniyle kış aylarında beklenen yağışlar Mart ayından sonra düşmekte ve bu da ekim ve hasat sezonlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle Tekirdağ bölgesindeki ayçiçeği tarlaları, aşırı sıcaklar ve zamansız yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenerek beklenen gelişim seviyesine ulaşamamıştır. Bu durum, ayçiçeği veriminde yüzde 50'ye varan düşüşlere neden olmuştur. Çiftçiler, bu durum karşısında hasat yapamamış ve büyük miktarda kayıp yaşamışlardır.

Ayrıca, ayçiçeği fiyatlarının düşük seyrettiği ve üreticilerin tatmin edici bir gelir elde edemediği ifade edilmiştir. Kurul, acil bir galasma başlatılması, parsel sahiplerinin desteklenmesi ve borçların faizsiz olarak ertelenmesi taleplerini dile getirmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayçiçeği alımına başlaması ve üreticileri tüccarın eline teslim etmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

Basın açıklamasında ayrıca çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının vadesinin yaklaştığı ve kredi kısıtlamalarının seçim sürecinde hala devam ettiği belirtilmiştir. Çiftçilerin borçlarını ödeyemeyecekleri ve yeni iş kurmalarının güçleşeceği ifade edilerek kredilerin açılması ve limitlerin yükseltilmesi çağrısı yapılmıştır.

Mazot fiyatlarının artışı da basın açıklamasında ele alınmıştır. Mazot ve gübre fiyatlarındaki artışların üreticileri olumsuz etkilediği ve vergilerin üretimi zorlaştırdığı belirtilmiştir. Buğday veriminde de düşüşler yaşandığı ve fiyatların hala düşük seviyelerde seyrettiği ifade edilmiştir. Kurul, 2023 yılı mazot ve ayçiçeği desteklerinin artırılması ve ödemelerin erkene çekilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Son olarak, iklim değişikliğiyle mücadele için tarımsal yayım yöntemlerine odaklanılması ve tarım politikalarının yeni üretim desenlerine geçişi kolaylaştıracak şekilde revize edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tekirdağ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'nun yaptığı basın açıklamasıyla, tarım sektöründeki zorluklar ve iklim değişikliğinin etkileri bir kez daha gündeme taşınmış ve çözüm arayışları için dikkat çekici bir çağrı yapılmıştır.

Editör: Fatih ERGE