Prof.Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel- Seri yazılarına devam ediyor.

5 Mayıs 2021  · Millî romancılarımızdan Emine Işınsu hanımın ruhu şad, mekânı cennet olsun. Kendisini ilk defa öğrencilik yıllarımızda, 50 yıl kadar önce (1971-72) TÖRE'nin Sirkeci'deki idarehanesinde görmüştüm. Masa başında oturuyor, dalmış gitmiş, elinde sigara, kimbilir hangi yazısının veya hikâyesinin derdinde... Yıllar sonra tekrar, 1980'lerde, Üsküdar'da, bir iftar akşamında, Kabaklı Hoca'nın davetindeyiz. Rahmetli Emine Işınsu da var, başörtüsüyle gülümseyen bir hanım çehresi...Ülkücü gençlerin yarım asır boyunca daima değer verdiği bir yazar oldu. Okundu, sayıldı ve sevildi. .Ak Topraklar, Azap Toprakları, Sancı ve diğer eserleri on binlerce gence hitap etti.. Halide Nusret ZORLUTUNA'nın kızı, Hıdırellez'e "Gel Bahar !" diyemedi ama o daha Yücelerden gelen davete icabet etmiş. Allah rahmet eylesin...Fatihalarla..

3 Mayıs 2015  · Yarım asırdır aynı fikirdeyim, töreli Türk’ün millî-İslamî-insanî değerlerine bağlıyım ve fakat bu sebeple başka milletlere ve kültürlere de saygılıyım yeter ki bize düşman olmasınlar..Aksi halde külahları değişiriz..Güçlüysek ve millî şuurumuz ve hassasiyetlerimiz sağlamsa kimse bize yan bakamaz...Eğitimli ve zenginsek itibarımız yüksek olur...

3 Mayıs 2015  · "REHBERİMİZ KUR'ÂN , HEDEFİMİZ TURAN..." diyorsa Türkçüler, en az yarım asırdır, kime ne ? Ruslar da Panslavisttir, kime ne ? Papa, Katolik birliği istemesin mi ? Kime ne ? Araplar uyanıp Arap Birliği kursa ne iyi olur. İslam Ekonomik Birliği fena mıdır ? Böylece dengeler oluşur...Yeter ki gücünüz olsun...Sizin hedefleriniz yoksa, merak etmeyin başkaları sizin için planlar yapıyor..Sizinle oynamak için bin bir dolap çevirdiklerinden şüpheniz mi var ? Küfür bir millettir. Yeter ki siz uyumayın...

Ancak ille de EĞİTİM, İLİM, EKONOMİ, HUKUK, SOSYAL ADALET, AHLAK, AİLE HAYATI, CEMİYET HAYATI, DEMOKRASİ...ileri olmalı..

3 Mayıs 2020  · TURAN TÜRKÇESİNE DOĞRU GİDERKEN, Türk dilleri değil "Turan Ağızları" zenginliği içinde "Dünya Dili Türkçe" gerçeğini diri tutmalı...Rahmetli Ziya Gökalp diyor ki: "Turan'ın bir ili var / Ve yalnız bir dili var / Başka dil var diyenin / Başka bir emeli var.." Her yıl "Dünya Dili Türkçe Kurultayları" yapılıyorsa; bu, ne demektir ? Türkçenin dünyadaki gücünü ortaya koymak, ilmî ve irfanî çalışmalarla göstermek demektir.. Rahmetli Gaspıralı İsmail'in de gayesi buydu. "Dilde-fikirde-işte birlik" başka türlü olamaz. Sadece duyguda, heyecanda kalmamak, düşünceleri uygulamaya geçirmek gerekir..İngilizcenin, Almancanın, Çincenin, Rusçanın ,... farklı yerlerde farklı konuşulması, onların meselesidir. Türk dilinin ayrı diller gibi birbirinden uzaklaştırılması çook eski bir oyundur. Ortak Türkçede ortak kelimelerde birleşmek zor değildir. Şarkıda, şiirde, bilim kavramlarında, siyasette, eğitimde, ekonomide Türk dilinin değişik renklerini yazan ve konuşan 300 milyonluk muhteşem camia, Türk mavisinin gök bayrağa yansıyan farklı tonları gibi kendi sesleriyle ortak televizyon, internet yayınlarıyla, birbirlerini tanıyıp severler ve istikbale doğru yürürler...İstanbul Türkçesi de bizim, Kazan Türkçesi de, Kerkük Türkçesi de, Tebriz Türkçesi de, Bakü Türkçesi de, Almatı Türkçesi de, Semerkant, Bişkek, Ufa, Aşkabat, Kâşgar, Bahçesaray, Üsküp, Köstence, Girne, Komrat, Çebuksarı, Kızıl, Hakas, Şor, Yakut, Altay, ..Türkçeleri de hepsi bizim Türkçelerimizdir. "Nerede bir Türk varsa orada Türkçe vardır..." Küçük hesaplarla, dar bakışlarla Türkçe birliğine aykırı görüşler yanıltıcıdır, bu yanlış bakış mantıklı düşünenleri etkileyemez. Ayrı ayrı devletler olması tabiîdir ama Türklük ve onun dünya güzeli dili, "güzelim Türkçe", bütün renkleriyle bir tanedir. bunların hepsi Turan ağızlarıdır...Erzurum'a göre Aydın ne ise, Maraş'a göre Sakarya ne ise, Samsun'a göre Antalya ne ise, iki adım ötedeki Kerkük, Erbil, Tebriz, Taşkent, Kazan, Üsküp , Gümülcüne de odur. Selçuklu, Osmanlı gölgesi altındaki Türkçeler farklı mıydı ? Evliya Çelebi 50 yıl boyunca yüzlerce şehri hangi dille dolaşıp da dünya edebiyatının en muhteşem seyahatnamesini yazdı ? Yunus Emre ilahilerini, Yesevi hikmetlerini, Nasrettin Hoca'yı, Dede Korkut'u, Nevai'yi, Fuzuli'yi, Çolpan'ı, Gaspıralı'yı, Abay'ı, Mahtumkulu’yu ...okuyup da biraz gayretle anlamayan mı var ? Türk dünyasının hangi türküsünü biraz dikkatle dinledik de anlamadık ?.Kökler birdir. Dallardaki çiçeklerin renkleri zenginliktir. Kendimize el gibi bakmayalım.. Büyük ve muhteşem Türkçe için teknolojinin, siyasetin, eğitim ve kültür faaliyetlerinin, ekonominin bütün imkânlarından faydalanalım. Avrupalı kendi aralarında sınırları kaldırıp birlik kurunca, bizi aralarına almamak için kırk dereden su getirince bir şey olmuyor da "ekonomik ve kültürel güçlerini birleştirmiş bir Türklük âlemi" neden planlanmasın ? Biz kendimizi ciddiye alır, gücümüzü kullanırsak eloğlu bize saygı duyar. Kaşlarımız çatık, yüzümüz mütebessim, gayretimiz tam olmalıdır. Doktora tezleri yapılmalı, projeler geliştirilmeli, Türk Akademisiyle içindeki birimlerle yarınki Türk dünyasına hazırlanılmalıdır. Yarına doğru daima ümitle gidilecek, gelecek nesiller için inşallah tanyeri ağaracaktır, millî meşale, kutsal bir emanet olarak nesilden nesile devredilecek, bu gelişmeler huzur ve adalete susamış insanlığın da hayrına olacaktır inşallah..Bayram hassasiyeti içinde dualarla ve "3 Mayıs Türkçülük günü" vesilesiyle düşüncelerimi sunmak istedim...Prof.Dr.M.Mehdi ERGÜZEL / 03.05.2020 Pazar

2 Mayıs 2015  · Baba ile oğul mu, ana ile kız mı, baba ile kız mı, ana ile oğul mu, abi- kardeş mi, abla -kardeş mi, teyze- yeğen mi, hala- yeğen mi, dayı- yeğen mi, amca- yeğen mi, dede-torun mu, nine- torun mu, kayın- birader, damat adayı mı..? Çözemedim gitti..İhtimallerden vazgeçtim. Koruma görevlisi yaman..Önde giden inşallah esir değildir...

2 Mayıs 2015  · Hafızamızdaki resimle uyumlu isabetli bir izah tarzı...Namık Kemal,150 sene kadar önce genç heyecanlar içindeyken benim de  hoşuma giden şu mısralarla muhalefet ediyordu : "Merkez-i hâke atsalar bizi / Kürre-i arzı patlatır çıkarız..."Mübalağalı ama irade beyanı var.. Muhaliflerle fazla cebelleşmeye gelmez, onları dinlemek gerek...

2 Mayıs 2015  · Yerde ve gökte Türk mavisi, İslam yeşili ve karargâhlar kurulan çağdaş mor dağlar.. Bir mahzuru mu var ? Siz de yakıştırabiliyorsanız başka yollar arayın.

2 Mayıs 2015  · İnşallah bir gün AB'ye gireriz. Gerçekte biz onlara lazımız. Biz olmadan edemezler. AB’ye tam üyelik için ön imza attığımız neresiydi hatırlayan var mı ? O üstteki heykelcik de neyin nesiydi ? AB'yi mi temsil ediyor acaba ,tam anlayamamıştım.Vardır bir hikmeti...Sağ elini niye kaldırmış ola ki ? Eski Papalardan biri miydi ne ? Hani, hepsi Türk ve İslam düşmanı olan papalardan biri..İmza atılacak daha münasip bir yer yok muymuş, yoksa ? Osmanlının torunlarına yani bize bir meydan okuma mıdır ? Hiç heveslenmesinler. 50-60 yıla kalmaz, 2071'de oğullarımız olmazsa torunlarımız, onlara medeniyet nedir, öğreteceklerdir inşallah..Mazide hakikat olan istikbalde niye olmasın ? Duacıyız, çalışıyoruz, çalışılacaktır ve Allah nurunu tamamlayacak, istikbal, Müslüman Türklerin ufkundan doğacaktır

2 Mayıs 2015  · Yeni yetişen ve yetişmiş nesiller, zengin olma isteklerinden de vaz geçmesinler çünkü gâvur bizi zenginliğe dayalı teknoloji ve eğitimiyle alt ediyor. Aynı yoldan onları geçmek durumundayız.Türkçülük günü vesilesiyle demeli ki; Türk olduğunu ifade etmenin suç sayıldığı yıllardan günümüze yıllar ve yıllar geçse de biz milliyetimizi yok sayacak değiliz. O zamanın fotoğrafındakilerin yarısını tanıdım ve dinledim..Yiğit, kültürlü, sağlam ve sade Müslüman Türk evladıydılar

2 Mayıs 2018  · / 2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle DİRİLİŞ-ERTUĞRUL’da "Maşallah"larla 116.bölüme ulaşıldı. Bu haftaki son bölümden bazı güzel sözler ve tespitler yaptık :*Lakin iyice belleyesin ki burada adalet benim !*Bu hatuna mukayyet olasınız.Her adımından haberim olsun..*Atalarımızın demir dağı erittiği gün, baharın da ilk günüydü ve Türk'ün yeniden doğuşunun habercisiydi.*Töremize göre bir toy edip baharın gelişini kutlayalım.*Oğullarınla ordu, kızlarınla oba kurasın. ALLAH analı atalı büyütsün. Kız balanızın adı Aslıhan olsun.* Devlet sadece saltanatın gücüyle değil, devletin yoluna baş koyan yiğitlerin fedakârlık ve feragatıyla da ayakta durur.* İlim ve zanaatla birlikte dört başı mamur bir yurt olacağız inşallah..* ASLIHAN, Söğüt'e defnedilen ilk Türk oldu..* Uç beyliğimizde bu güne kadar eşkiyalar barınamadı, bundan sonra da barınamaz, bilesiniz..* Çık er meydanına da meydan yiğit görsün..* Atın dorusu, yiğidin delisi iyidir. Balalarımız da öyle olsunlar ki atalarından aldıkları emaneti daha ileri götürsünler...

2 Mayıs 2019  · 2 Mayıs 2019 tarihi itibariyle, Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun iki değerli öğrencim, Ümmihan KAVUK ile Melih KÜÇÜK, danışmanlığımda tamamladıkları Yüksek lisans tezlerini, jüri üyeleri olarak Prof.Dr.Işıl ALTUN hanım ve Dr.Öğr Üyesi Ayşe AYDIN hanım ile benim yer aldığım heyet karşısında savunarak akademik yolculuklarında önemli bir merhaleyi daha aştılar. Kendilerini tebrik ediyor, jüri üyesi değerli arkadaşlarıma, zahmetleri ve titiz dikkatleri dolayısıyla teşekkürlerimi arz ediyorum.. Darısı sıradakilere...

2 Mayıs 2020  · TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN 20.ASIRDAKİ SİYASÎ LİDERİ

RAHMETLİ ALPASLAN TÜRKEŞ DİYORDU Kİ :

"Türklük bedenimiz, İslam rûhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur."/" Dalından kopan yaprağın âkıbetini, rüzgâr tayin eder." / " Ben sizi sokaklarda ıspanak fiatına satılan demokrasiye değil, hak yoluna, Allah yoluna çağırıyorum.."  / "Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz..." / "Her Türk çocuğu, kendi alanında en iyi olmaya çalışmalıdır.." / "Gayemiz, Türk milletini kalkındırmak ve çağlar üzerinden aşırmaktır.."

" Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı yere düşürmeyin !.."

" EMANET OLAN DAVAYI KUCAKLADIM, ARKAMA BAKMADAN GİDİYORUM... Herhangi bir sebeple düşersem bayrağı alın daha ileri götürün..."

2 Mayıs 2020  · Pof.Dr.Timur Kocaoğlu Bey, Türklük Bilgisinin konularını, sanal toplantılarla, dünyanın her yerindeki alanın bilim ve kültür ilgilileriyle, uzakları yakın ederek değerlendiriyor. Kendisine eşekkürlerimizle ve selamlarımızla..

1 Mayıs 2015  · Hangi ölçüde nereye kadar doğru ? Kim kime yapsın siyaseti ?.Siyasete mesafeli durulabilir fakat ilgisiz kalınamaz. Asilce, vakurca, çatık kaşla, yarı mütebessim...

1 Mayıs 2015  · Türk Edebiyatı Dergisi, Haziran 2015 ile 500. sayıya ulaşıyor. Kurucusu,Ahmet Kabaklı Hoca'nın ruhu şâd olsun.. Başından beri emek verenlere de aşk olsun, helal olsun...Ve Ekim 2023 sayısı ile 600. sayısına hazırlanıyor. Hem de tam Cumhuriyetimizin 100. yılında. Kutlu ve ebedî olsun.

1 Mayıs 2017  · Star TV'deki SÖZ dizisini takip ederken insanın gerilmemesi mümkün değil.. Sakarya-Fırat dizisini hatırlatıyor. Dağlardaki, kışlalardaki, şehirlerdeki Ordu ve Emniyet mensuplarımızın ve diğer kritik görevlerdeki evlatlarımızın Allah yardımcısı olsun...

1 Mayıs 2020  · Üzülesiniz, huzursuz olasınız, insanlığın ne hâle geldiğini bir daha düşünesiniz diye hafızanızdaki bazı resimlere istemeye istemeye dikkatinizi çekiyorum. Bu çocuklar, hangi dinin mensubu ve hangi ailelerin çocukları olurlarsa olsunlar bu vahşeti hak etmiyorlar. Âkif'in "Sırtlanları geçmişti yırtıcılıkta beşer..." diye anlattığı ve Peygamberimizi özlediğini ifade ettiği şiirinde yazdıklarını hatırladım.İki yüzlü değil "binbir suratlı âdi dünyalı"bu çocukların yüzüne Mahşer'de nasıl bakacak? Allah,"sabûr" dur. Fakat bu ve benzeri resimler uykularımızı bölmeli hafızalarımızdan çıkmamalıdır. En azından "buğz" edelim, asla unutmayalım. Nerde olduğu değil, daima olmakta olduğu önemli... Çirkinleşen politikaya bulaşmayalım, mefkûrelerimize sadık kalalım, çok çalışalım. "OLA Kİ RAHMET KILA OL PADİŞÂH, OL KERİM Ü OL RAHİM Ü OL İLAH..."

30 Nisan 2017  · Bir hatıra daha :Kütahya Eğitim Enstitüsü bahçesinde gençlerleyiz..1980'in ilk bahar günleri.. rüzgâr ılık eserken, haksızlıklar giderilirken görev başındayız....Son bahar günleri sert rüzgârlıydı..Her birimiz savrulduk.O zaman 28 yaşında, mesleğinin 7. yılında 7. görev yerinde, idealist, genç bir Yüksek Okul yöneticisi imişiz..Aradan 37 yıl geçmiş, köprülerin altından bazan yorgun bazan coşkun sular akmış, şimdi ise saçlar ağarmış, torunlarla oynama çağları gelmiş...Hamdolsun...Hepinize selamlarımla, sağlıklı günler temennilerimle.Rahmetli öğrencim Rıdvan Guma’ya diğer  ve rahmetli olanlara Fatihalarımla.

30 Nisan 2017  · 29 Nisan 1916’daki  KUTU'L-AMÂRE ZAFERİ'nin 101.Yılındayız.

kutlu olsun...Unutulmasın.. Çünkü "Onlar" mağlubiyetlerini asla unutmazlar.. Bize unutturmak için de yapmadıklarını bırakmazlar. Bizi ciddiyetten uzaklaştırıp gülünç, sıradan magazinle, komedi ve aptal filmleriyle oyalarlar. Oyuna gelmek, hilelerle yenilmek, strateji hatasıdır. Satrançta hamleler önemlidir. Yarının hamlelerine bugünden hazırlanılır ve haber verilmez..."Ben geliyorum " denilmez...diye düşünmekteyim. Düşmana hazırlanma fırsatı, mikroba, bünyeyi hasta etme imkânı tanınır mı ?

30 Nisan 2020  · Ne düşünüyordu acaba ? 1973 Mart, Nisan ayları olabilir. Mezun olmaya çeyrek kala...Mayıs'ın 25 'inde bütün sınavları bitirmiş, diplomalarımızı ve bir iki ay sonra da Ankara'da yapılacak atama kuralarının çekileceği zamanı beklemeye başlamıştık..Yaş 21, yolun inşallah dörtte yahut beşte biri miydi acaba ? Allah'ın rahmeti sonsuz..İsteyin vereyim diyor...Sığındığımız yegâne liman O...Hayırlısı olsun inşallah...

30 Nisan 2020  · Bu gün kaybettiğimizi öğrendiğimiz Sakarya Ülkü Ocakları'nın önceki başkanlarından SUBÜ Öğretim Görevlisi Rahmetli İsmail Zafer TANRIVERDİ'nin ruhuna Fatihalar göndererek hatırasının ve ideallerinin yaşatılacağına dair temenni, söz ve duamızı tekrarlıyoruz."Taş kırılır, tunç erir fakat Türklük ebedidir. "Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

30 Nisan 2022  · “Şimdi hepsi rahmet-i rahmana kavuşmuş olan; Celal Bayar, Necip Fazıl, Tarık Buğra, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Ömer Defne, Ziyad Ebüzziya, Yesari Asım Arsoy, Tahsin Banguoğlu, İbrahim Kafesoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan, Bekir Sıtkı Sezgin, Niyazi Yıldırım Gençossmanoğlu, Turan Yazgan, Orhan Okay, Nida-Neriman Tüfekçi, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kemalettin Tuğcu, Faruk Sümer, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Ömer Faruk Akün, Yücel Çakmaklı, Hasan Celal Güzel… bize dergi (Türk Edebiyatı dergisi) için mülakat imkân sunan güzide isimler arasındaydı.”(Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL, Türk Edebiyatı Dergisi, Şubat 2022, s. 4.)

5 Mayıs 2020  · Kızılderililerin kuzeydoğu Asya'dan Alasya, Kanada istikametiyle Amerika'ya yayıldıklarına dair görüşler var. Uzun yıllar Amerika'da kalan Rahmetli hocalarımızdan Prof.Dr.O.Nedim Tuna'nın onların dilinin Türkçeye benzerlikleriyle ilgili kanaatleri vardı. Bana, Erenköy-Kozyatağı'ndaki bize yürümelik mesafedeki evinde Kızılderili Lugatleri de göstermişti. Kızılderililerin hayat anlayışları da Türklere benziyor. Çocukluğumuzda çok okuduğumuz Tommiks, Teksas gibi çizgi romanlarda bunları düşünmüşüzdür..Sanki Karaoğlan'la, Tarkan ve Kara Murat'ın oralardaki benzerleri gibiydiler. Avrupalı tıyneti ne yazık ki Kızılderililerin dil ve kültür varlığına da tahammül edemedi ...Meydan Bush ve Trump gibilere kaldı. Allah bizi korusun..

1 Mayıs 2023 /  Kütahya gezinize dair yazdıklarınızla beni duygulandırdınız değerli sınıf arkadaşım Gül Ayşe hanım. 1973'te kurayla çektiğim ilk görev yerim Kütahya'da ancak bir yıl kalıp başka gurbetlere gönderildikten 5 yıl sonra çoluk çocuğa karışmış olarak tekrar gelmiş, ancak üç yıl kalıp 80 darbesiyle yine yollara düşürülmüştük...Bizim nesil ile çok oynadılar. Pişman mıyım ? Asla. Çünkü demokrasi çok sesliliktir ve yarıştır. Arkadaşlara yarı şaka "Bende 4 eğilim" var, diyorum. Kütahya Kız İlköğretmen Okulunda, Kütahya Endüstri Meslek Lisesinde, Kütahya Eğitim Enstitüsünde ve Kütahya Kız Meslek Lisesinde dersine girdiğim -şimdi hepsi ak saçlı- gençlerin bazılarıyla haberleşiyoruz. “Hoş sada” bırakmaya çalışmıştık ebedî barış günleri için. Sizi saygıyla selamlıyor. Çapa’dan okul arkadaşım eşiniz Salih beye, çocuklarınıza, torunlarınıza Ergüzeller’i temsilen   selamlarımı, sağlık dileklerimi sunuyorum efendim kardeşim...