Dünya küçüldü, iletişim gibi ulaşım artık çok kolay... İmkanlara gelince o hepsinden daha basit, yalnızca bir karar, bir adım gerek.

Ergenekon Üniversitesi büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kuruldu.

121 Maddelik bir programla yapılacak çalışmalar birer takvime bağlandı.

Asil ve Gözlemci üyelerle birlikte 7 devletin bayrağı tek bayrak altında birleşti.

Bu gelişmeler üniversite için birinci sebebimizdir.

İkincisi, Türkiye’ de Türk Birliği veya Turan konusu 150 yıldan beri işlendiği için konuya gönülden aşinayız.

Üstün teknoloji çağının ürünü internet yoluyla artık tüm insanlık birbirine çok yaklaştı.

Bu sebeplerle bu gidişatı daha doğru, daha verimli, daha insancıl kıvama yükseltmek ve geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek gibi bir sorumlulumuz var.

Anadolu’ nun uygun bir ilinde en az 50 bin öğrenci kapasiteli bir üniversite kurulmalıdır.

Üniversite; Türk dünyasının tüm lehçelerini,  edebiyatını; destanlar, hikayeler, masal gibi kültürel değerlere yer verecektir. Üniversite tüm insanlığına açık olmalıdır.

Türk dünyasından kızlı erkekli öğrenciler gelecek, eğitimlerinin yanı sıra evlilikler başlayacaktır.

10 yıl sonrasını düşleyin; neler, neler olmaz ki?

Türk dünyasının müzik, sanat, film gibi dalları.. .Tam bir zenginlik.

TDT' lı, bilim insanlarıyla yapılacak sözleşmelerle üniversite cazip hale getirilecektir.

TDT halkları arasında başta turizm olmak üzere sıcak yakınlaşmalar gelişerek artacaktır.

Adını Ergenekon Üniversite koydum.

Mesela, Kırımla ilgili derslere Mustafa Cemiloğlu’ nun ayda bir gelip ders vermesini hayal edin bir.

Üniversiten çok sayıda kitap, çok sayıda dergi, çok sayıda müzik grubu, folklorik ekipler zuhur edecektir.

Buradan bir gelecek fışkıracağını kim inkar edebilir.

Türkiye bunu başarmalı.

Eminim başarır.

NOT: Üniversite giriş kapısında :

"Vatan Ne Türkiye'dir Türklere Ne Türkistan 

Vatan büyük ve mühebbet bir ülkedir: Turan" (Ziya Gökalp)

ibaresi yer alırsa bütün Türkçülerin ruhları şad olur.