Letonya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Türkiye'nin ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Kimsesiz Minik Kalpler’ adlı gençlik değişimi projesi, kimsesiz çocukların duygularını anlama ve onlara daha iyi fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Projenin ana hedefi, kimsesiz çocukların toplum içinde daha iyi anlaşılmasını sağlamak,  onlara daha adil ve empatik bir yaklaşım sunmak. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların toplumsal hayata daha etkin katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Projede yer alan hedefler arasında, kimsesiz çocukların hangi sosyo-ekonomik koşullarda olursa olsun haklarına erişebilmelerini sağlamak, sevgi ve güven içinde büyümelerine yardımcı olmak, kesintisiz eğitim fırsatları sunmak ve onları gelecekte özgüvenli, üretken ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olmak yer alıyor.

Projede yer alan katılımcılar, kimsesiz çocukların ailelerinden uzakta büyümesinin oluşturabileceği eksiklikleri, çocukları bekleyen tehlikeleri daha iyi anlamayı ve toplum genelinde farkındalığı artırmak amacıyla çaba sarf ediyor. Bu amaç doğrultusunda yapılan yaygınlaştırma çalışmaları da projenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Empati ve daha iyi imkanlar sunma amacıyla yürütülen proje, toplum ile kimsesiz çocuklar arasındaki kopukluğu azaltmayı hedefliyor. Proje katılımcılarının amacı, toplumun bu çocuklara daha iyi bir gelecek sunma konusundaki sorumluluğunu anlaması ve onlara destek olmasıdır. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle, kimsesiz çocuklara yönelik empatik bir yaklaşımın yaygınlaşması ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için önemli bir adım atılmış olacak.

"Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Platformu" ve onun yasal temsilcisi Tennur Köylüoğlu’nun hazırladığı projenin uygulama aşaması 28 Ağustos 2023 tarihinde sona eriyor, sürdürülebilirlik çalışmaları ise 7 ay daha devam edecek.

Proje sürecine destek veren Zift Organizasyon’un başkanları Barış Baytok ve Ertan Derin, gençlerin ve toplumun kimsesiz çocuklar konusundaki duyarlılığını artırma misyonunu ön planda tutuyorlar. Aynı zamanda, bu tür çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine ve kimsesiz çocuklar konusundaki duyarlılığın yayılmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyorlar ve gençlerin bu tür projelere katılmasının kimsesiz çocukların durumuna olan farkındalığı artırdığını ve olumlu değişimi desteklediğini belirtiyorlar.

Projeye katılmak isteyen her bireyin Türk Ulusal Ajansı tarafından sunulan kaynaklardan yararlanabileceğini belirten liderler, 18 yaş ve üzeri herkesin bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılabileceğini ve daha fazla bilgi edinmek için https://www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebileceğini ifade ediyorlar.

Editör: Fatih ERGE