Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tekel fabrikası ve yapının devamı olan Gömme Şarap Küvlerinin, depo binalarının ve belirlenen korunma alanının dikkate alınarak, nazım imar planı değişikliğinin tekrar sunulmasını talep etti.

Ajans Tekirdağ haberine göre Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinde  yer alan Tekel İçki Fabrikası’nın 2004 yılında özelleştirilmesi ve 2017 yılında ise  tesislerin Manisa’ya taşınması ile boş kalan alana, okul, sağlık merkezi, konut ve iş merkezlerinin yer aldığı proje yapılması planlanıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen eski Tekel Fabrikası ile depo binalarının bulunduğu alanın, söz konusu plan değişikliğine uygun olmadığına, karar verdi.

Kurul, kararında şu ifadeler yer aldı:

05 Mart 2018’de   2.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Eski Tekel Fabrikası ile depo binalarının bulunduğu 102.449,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın sanayi alanı olan kullanımının, Ticaret+Konut Alanı, Turizm Tesis Alanı, Özel Sağlık Tesis Alanı, Özel Eğitim Alanı, Rekreasyon Alanı, Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, 1/3000 ölçekli kadastral-imar haritalarında belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle Korunma Alanı sınırının uygun olduğuna, tescilli Eski Tekel Fabrikası ve bu yapının devamı olan Gömme Şarap Küvlerini, depo binalarını ve belirlenen korunma alanını dikkate alarak hazırlanacak olan nazım imar planı değişikliğinin Kurul’a sunulmasına karar verdi.

Editör: Fatih ERGE