Acil sağlık hizmetleri ile bu sürece katkı veren özellikli sağlık hizmetleri, yoğun bakım üniteleri, 112 hasta nakilleri gibi benzeri hizmetlerin, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonunu, iş birliğini, planlamasını ve takibini gerçekleştirmek üzere illerde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) kurulmuştur. ASKOM başkanlığı, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir başkan tarafından yapılmakta olup sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri ve acil sağlık hizmetleri başkanı veya yardımcıları, sağlık tesisi baştabipleri/mesul müdürleri veya baştabip yardımcıları, acil servis ve yoğun bakım sorumlu tabipleri, il ambulans servisi baştabibi ve ihtiyaç halinde davet edilmesi uygun görülen kişilerin katılımıyla teşekkül ettirilir. Bakanlığımız talimatları gereği hastane öncesi ve hastane dönemi acil sağlık hizmeti sunumunda görev alan ilgili kamu kurum/kuruluşlar, üniversiteler ile özel hastanelerin temsilcilerinin katılımı ile yılda iki kez "Bölge ASKOM Toplantısı" düzenlenmektedir. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden oluşan 20. Bölge ASKOM Toplantısı 03 Kasım 2022 Perşembe günü, saat 13:30 ' da ilimiz ev sahipliğinde, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz KALKAN ' ın Başkanlık ettiği toplantıya; Edirne ve Kırklareli İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanları ve Yardımcıları, Trakya Üniversitesi Başhekimi, Namık Kemal Üniversitesi Başhekim Yardımcısı, Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Ambulans Servisi Başhekimleri, Bölge illerin Sağlık Hizmetleri, Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin temsilcileri Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Hekimler katılım sağlamıştır. İlimiz bünyesinde gerçekleştirilen Bölge ASKOM Toplantısına, Bölgemiz sağlık tesisleri arasında koordinasyon sağlanmış olup, verimli sağlık hizmeti sunumu ile ilgili prensip kararları alınmıştır.

Editör: TE Bilisim