Reeder'ın halka arzında talep toplama başladı Reeder'ın halka arzında talep toplama başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Proje’nin faaliyetleri, proje kapsamında kurulan Trakya Verimlilik Platformu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgedeki sanayi faaliyetlerinin yoğunluğuna dikkat çekerek, verimliliğin, Trakya Bölgesi’nin kalkınması için kilit bir çevresel ve ekonomik unsur olduğunun ve bu alanda yapılacak tüm iyileştirmelerin ülke ekonomisine katkısının önemli olacağının altını çiziyor. Trakya Verimlilik Platformu’nun bölgede kapsamlı bir verimlilik hareketi başlatmak ve sürdürülebilir sanayi politikalarını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan bir iş birliği ağı olduğunu ifade eden Şahin; proje ile bölgede rekabetçi sektörler olarak belirlenen 8 ana sektörde* faaliyet gösteren 300’den fazla KOBİ’ye 
ulaşmayı hedeflediklerini vurguluyor. 
Trakya Verimlilik Platformu, KOBİ’lerin yeşil ekonomiye geçişine katkı sağlamak üzere uygulamalı eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve etüt çalışmaları gerçekleştiriyor. Bugüne kadar yapılan süreç ve enerji verimliliği etüt çalışmalarından 130 KOBİ faydalanırken, bu etüt raporlarında sunulan iyileştirme çalışmalarının işletmelerine entegrasyonunu isteyen 70 KOBİ için danışmanlık desteği sağlanıyor. Bununla beraber; bölgedeki KOBİ’lerin verimlilik alanında yetkinliklerini artırarak sürdürülebilir bir ekonomik yapıya geçişlerini teşvik etmek amacıyla birbirinden farklı başlıklarda teorik, sertifikalı ve uygulama danışmanlığı içeren eğitimler düzenleniyor. Platform’un sunmuş olduğu tüm hizmetler için başvurular TrakyaVerimlilikPlatformu.com.tr üzerinden yapılabiliyor.
* makine, elektrikli ev aletleri, elektronik, gıda, tekstil ve giyim, otomotiv, kimya, plastik ve kauçuk