Büyükilçelerimizde yaşanan önemli sorunlara dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Çerkezköy, Kapaklı ve Saray gibi bölgelerde çeşmeyi açtığınızda metan gazı kokusuyla karşılaşmanız oldukça rahatsızlık verici bir durum ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra su kaynaklarımızda demir mandan sorunu da bulunmaktadır.

Üzülerek belirtmeliyim ki, Büyükilçelerimizde henüz arıtma tesisleri bulunmamaktadır ve su kaynaklarından direkt olarak 700 metre derinlikten çıkan su, sadece klorlanarak evlerimize ulaştırılmaktadır. Bu durum, su kalitesini olumsuz etkileyerek demir mandan ve metan gazı gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu sağlık açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir ve bölge halkı olarak bu durumdan mağduruz. Su kaynaklarının arıtılması ve daha kaliteli suyun sağlanması konusunda acil önlem alınması gerekiyor.

Editör: Fatih ERGE