Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %15 artarak 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre %19,5 artarak 6 bin 956 olmuştur. Evlenme sayılarında İstanbul 98 384 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 34 770 evlilik ile Ankara ve 29 615 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 427 evlilik ile Tunceli'de gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 436 evlilik ile Bayburt, 570 evlilik ile Ardahan oldu. Tekirdağ'da 6 bin 956 evlilik ile sıralamada 23. sırada yer almıştır. Tekirdağ'da kaba evlenme hızı binde 6,34 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,68 olurken Tekirdağ'da kaba evlenme hızı binde 6,34 oldu. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. Kaba evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021 Tekirdağ'da ortalama ilk evlenme yaşı damatta 28,1, gelinde 25,3 ve ilk evlenme yaş farkı 2,9 yaş olmuştur. Türkiye de ortalama ilk evlenme yaşı, 2021 yılında erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,1, kadınlar için 25,3 ve ilk evlenme yaş farkı 2,9 olmuştur. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,3 yaş ile Ağrı ve Muş oldu. Bu ili 4,1 yaş ile Kars, 4 yaş ile Iğdır, Bitlis ve Ardahan ili izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,2 yaş ile Kastamonu ve Elazığ oldu. Bu illeri 2,3 yaş ile Bolu, Karabük, Bartın, Ankara izledi. Tekirdağ'da 2021 yılında 2 510 boşanma gerçekleşti. Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %-13,8 azalarak 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre %22,4 artarak 2 510 olmuştur. Boşanma sayılarında İstanbul 34 bin 631 boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 14 bin 666 boşanma ile Ankara ve 13 bin 391 boşanma ile İzmir izledi. En az boşanma ise 72 boşanma ile Bayburt'ta gerçekleşti. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 92 boşanma ile Ardahan ve 111 boşanma ile Hakkari oldu. Tekirdağ 2 510 boşanma ile bu sıralamada 19. sırada yer almıştır. Tekirdağ'da kaba boşanma hızı binde 2,29 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,07 olurken Tekirdağ'da kaba boşanma hızı binde 2,29 oldu. Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi. Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021 Tekirdağ'da boşanmaların %33,5'i evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Türkiye genelinde boşanmaların 2021 yılında %33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9'u ise evliliğin 6-10 yılı içinde, %15,9'u evliliğin 11-15 yılı içinde ve %29,6'sı ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Tekirdağ'da ise boşanmaların 2021 yılında %33,5'i evliliğin ilk 5 yılı, %21,2'si evliliğin 6-10 yılı içinde, %15,7'si evliliğin 11-15 yılı içinde ve %29,3'ü ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Tekirdağ'da boşanmaların 29 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşmiştir. Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 165 bin 937 çocuk etkilendi. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2021 yılında %76,1'i anneye, %23,9'u babaya verildi. Hasan AKDEMİR Bölge Müdür V.