Özellikle Macar turistler tarafından ziyaret edilen park belediye görevlileri tarafından çiçek dikim ve park bakımı işlemleri gerçekleştiriliyor. 

Mikes Kelemen anıt parkında bahçe tıraşı, budama ve dikim işlemleri yapılıyor. Ayrıca şehir merkezindeki yeşil alanların düzenli bakımının sağlandığı anlaşılıyor. Bu çalışmalarla, bölgedeki çevreci ve estetik görünümün korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililerin, şehir merkezlerindeki kamusal bahçe ve peyzaj alanlarına verdikleri önem, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: Fatih ERGE