Sivil Toplum kuruluşlarımız var ancak yeterli olamadığımız açık, yetersizliğin birçok sebebi mevcut, eksiklerimizi; bilgi, heyecan, şevk ve liderlik olarak sayabiliriz.

Bunlar oluştuğunda her bir Kırım Tatarı fişek misali kararlı ve cesur olacak, kısa zamanda büyük mesafeler alınacaktır. Bir avuç nüfuslarına rağmen Yahudi ve Ermeni lobilerinin dünyada nasıl at  oynattığı unutulmasın. Kırım meselesi "Milli mesele" haline getirilmeden, hayatımızın bir parçası yapılmadan bize başarı yok, zafer yok.

Yol yordam bilenler için aşılamayacak tepenin olmadığı da malumdur.

Ukrayna ile Rusya harp halindedir.

Kırım Tatarları iki derede bir tepede kalmış durumdadır.

Hal bu iken bizlerin politikası nasıl şekillenecek?

İşin içinden en az zararla çıkmak başarının en büyüğü olur.

Soralım kendimize: 

Kırım' ı İşgal eden Rusları unutup, Rusçu / Putinci mi olalım?

Veya Gazze' de kan kusturan İsrail hükümetine desteklerini ilan eden Ukrayna / Zelenski' ye mi sahip çıkalım?

Ama çıkmazlarımız da var...

Kırım'da 300 bin Kırım Tatar' ının istikbali, can ve mal güvenliği çok önemli ancak her adımları her nefesleri Rusya' nın insafında bulunuyor.

Kırım' dan kaçıp Ukrayna' ya yerleşen çok sayıda Kırımlı da Ukrayna Hükümetinin merhametine sığınmış haldedir. 

Ayrıca Türkiye' nin iki ülke arasında zorda bırakılmaması da hepsinden önemli. 

Tüm bunlara rağmen, Ukrayna ve Rusya egemenliğinde bulunan Kırım Tatarları boş oturup kaderlerine razı mı olmalılar? Hayır.

Türkiye' de Kırım STK' larının boş oturmadığını biliyorum. Ellerinden gelen gayretleri gösterdiklerini takip ediyoruz. Her şeye rağmen yine de Türk vatandaşları olarak burada Kırım için çok daha fazlasını yapmakla mükellefiz. 

Yani bizlere bir üçüncü yol mücadelesi düşmektedir. Bunları bendeniz 7 maddede topladım:

1- Kırım menşeli STK' larımız Rusya-Ukrayna- Türkiye denkleminde dengeli politika takip etmelidir.

2- Kırım Milli Davasını (Milli - Dini -  Kültür - Tarih) çok iyi öğrenmeliyiz.

3- Lidersiz olunmayacağı için Mustafa Cemiloğlu' nu inceden inceye takip etmeliyiz.

4- Özellikle Yurt içi faaliyetlerimizde birbirleriyle çelişen politikalar oluşturmamalıyız.

5- Derneklerimizi, vakıflarımızı maddi ve manevi yönden çok güçlendirmeliyiz.

6- Büyük Camia oluşturmak için pasifte kalan ruhsuz, cansız Tatarları davaya kazandırılmalıyız.

7- İmkanlarımız ölçüsünde sosyal faaliyetlerimizi daha daha arttırmalıyız.

Evet... 7 madde üzerinde hayat bulmak istiyorsak nefsani tüm arzularımızdan hemen sıyrılmak gerek. Ana hedef Müstakil Kırım Devleti olduğuna göre her toplantıda öne çıkan şu içki belasını sofralardan kovmalıyız. Kutsanıyor gibi,  "Etle Rakı Tatarın Hakkı" sloganı bizi bitirmektedir. 

Hasan Erge / Tekirdağ Kırım Türkleri Dernek Başkanı