Yeni dinin etiket kelimeleri; Mezhepsizlik, Hadis düşmanlığı, İslam Tarihi Düşmanlığı, Muaviye Dini, Geleneksel İslam, Uydurulmuş Din, İndirilmiş Din... İslam' ın kurallarından korkanlar yeni dinin baş müşterisi oluverdi.

TV' de tartışılan dini konuların başında "Geleneksel İslam mı?" , "Yeni İslam mı?" çekişmeleri geliyor. Bilinen ve 1400 seneden beri uygulanmakta olan İslam' ın aslını "Geleneksel" diyerek reddiye tarafına aldılar ve yerine de Mezhepsiz, Peygambersiz ve İslam tarihine düşman yeni bir din anlayışı ikame etmeye başladılar; buna da "Yeni İslam" deniyor. 

Geleneksel İslam' ın tüm umdeleri, tüm rükunları ret ediliyor. Buldukları kulp "Uydurma din" yaftasıdır. Epey de taraftar topladı.

Diyorlar ki bugünkü yaşanan İslam, İslamın aslı değil Emevi İslamıdır.

Daha da açalım: Emevi İslam'a göre kıldığımız namaz Emevi namazı olup gerçek namaz değil, tuttuğumuz oruç gerçek oruç değil Emevi orucu, kıldığımız cuma gerçek cuma değil Emevi Cumasıdır

Emevi İslam' da 700 yıllık kültürümüzün bir parçası olan Mevlit de yok, başka? Kabir hayatı yok, kabir azabı diye bir azap yok.

Saçmalıkları, sayın sayabildiğiniz kadar... 

Peki neden rağbet gördü?

Büyüklerin şu lafını unutmayalım: "Dini Yaşamazsanız, Yaşadığınızı Din Zannedersin"

Evet, gündelik hayat olarak İslam' dan çok fazla uzaklaştık. Uzaklaştığımız için de İslamın hükümleri artık bizi yormaya başladı ve yeni hayatımıza yeni hükümler getiren yeni hoca takımına(!) itibar eder hale geldik.

Adam içki içiyor; İslam'a göre haram ama haramdır demeyen bir hoca lazım. İşte TV' lerde tartışmalar açan bu hocalar içkinin haram olmadığına dair fetvalar vermeye başlayınca içkici takımı aradığını buldu ve hoca dediklerine inanıp, bir de "Aydın" yaftası takarak verdikleri fetvalarla amel eder hale geldiler. İçen kişi haram diyen hocaya mı inanacak, haram değil diyen hocaya mı inanacak? Elbette haram değil diyen baştacıdır.

Kadın bikini giyip denize girecek ama Geleneksel İslam'a göre bu eylem ayıp, günah, ahlaksızlık sayılmaktadır. Kadın bu günahı kendine yakıştıramıyor ve aksini duymak istiyor. Hocalardan biri kalkıp; herhangi bir dine inanmasanız da olur, yeter ki için temiz olsun, dürüst olun yeter; şeklinde fetva verince kadın o hocaya ne kadar güzel bir hocaymış sevdim diyerek ona sığınacaktır. 

TV' lerin yeni hocaları, Geleneksel İslam' da günah olan bir eylemin Yeni Modernist İslam' da günah olmadığını söylemeleri,  %99' u Müslüman halk üzerinde  bomba etkiler yapınca inançlar düzeninde müthiş kaymalar görüldü.

İndirilen Din, Uydurulan Din' in taraftarları şu an hızla yayılıyor.

Bunlara göre...

Geleneksel İslam nedir? Uydurulan din.

Modernist İslam nedir? İndirilen din.

Uydurulan dinin sahibi Muaviye...

İndirilen dinin sahibi de TV güzelleri hoca efendiler.

Arık meyhaneciler rahat, nikahsız yaşayanlar, kumar oynayanlar, discotekçiler de rahat...  Onlara, günahkarsın diyen yok, öyle bir din yok. Yani istediklerini bulmuş oldular.

Noluyor sonuçta?

Yaşadıklarını din zanneden yeni kitle türedi.

Zaten ilk ayırımın kıvılcımları nasıl çakılmıştı?

Eski Türkiye, Yeni Türkiye!

Eee, biz Geleneksel İslama inananlar Eski Türkiye' de kaldık,

Yeni Türkiye' nin İnsanı da kendine yeni bir din buldu.

Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu. 

Kısa zaman sonra kitlesel olarak aldatıldığımızı acı biçimde fark edeceğiz ama bizden, özümüzden çok şeyler gittiğini fark edeceğiz ancak pek de faydası olmayacak. 

Türkiye ve Türk insanı büyük bir türbülansın içine sokuldu.

Buradan -Ümit ederim- kurtularak çıkacağız.