Yeniden sil baştan yaparak yepyeni bir hüviyetle halkın karşısına çıkmalısınız.

Asiye bu yenilik sayesinde mutlaka kurtulur ve işte o zaman sık sık dile getirdiğiniz "Üçüncü Yol" doktrini ile milletin kalbinde yer edinirsiniz; aksi halde eski tas eski hamam usulü girdiğiniz kapıdan çıkılır ki bu da partinin sonu demektir.

Yeni kimlik, yeni hüviyet için Biz de burada birkaç görüş ileri sürelim:

1- MHP' den geldiğiniz için MHP' nin terk ettiklerini almalısınız, 9 Işık yerine Üçüncü Yol doktrini olabilir. Ülkücüler bu dktriner sisteme alışıktır; benimsenmesi kolay olur. 

2- Ülkücülerin çoğalmasına, birbirine kilit olmasına kaynak teşkil eden başta, Erciyes Kurultayı mutlaka geri getirmeli; akabinde 3 Mayıs Türkçüler gecesi ve diğer yayla şenlikleri yeniden ihya edilmelidir.

3- MHP' nin adı CKMP' nin MHP' ye evrilmesiyle ortaya çıktı ve tam tuttu. İYİ Parti adı da hiç yüksünmeden, 28 Nisan günü yapılacak Olağanüstü kongrede Ülkücü Harket Partisi' ne dönüştürülmelidir. 

4- Parlamenter sisteme dönüşü savunduğunuz için yeni bir parlamenter sistem oluşturmalısınız. Türk Devletleri Teşkilatını da dikkate alarak ve  ABD' de, İngiltere gibi süperlerin yapısına nazar ederek 2 sistemli bir TBMM yapısına geçilmelidir. Yani Senatörlük sistemi de devreye sokulmalıdır.

5- Partinin dünya görüşlerine uygun (Milliyetçilik, Demokratlık, Kalkınmacılık) insan yetiştirmek için "Eregenekon okulları" adıyla parti içi eğitim faaliyetlerine gece gündüz demeden hız verilmelidir. 

6- Muhtarlıklar kaldırılsın teranelerine karşılık Muhtarlara kentte, kırsalda çok daha fazla yetkiler tanınmalıdır. Cumhuriyet döneminde olduğu gibi Muhtar-Öğretmen-İmam üçgeninde "Köy Dernekleri"  hayata geçirilmelidir. 

7- Özellikle Köylerde Kalkınma Kooperatifleri boşluk bırakmayacak şekilde kurulmalıdır, köy ürünlerinin üretimi ve satışı buradan planlanmalıdır.

8- Köylerin taşınmaz malları derhal geri verilmelidir. 

9- Her ilde mutlaka, "İl Denetleme Müdürlükleri" kurulmalı ve bu kurum sayesinde milli varlıklar korunarak tasarrufa mecburi yol açılmalıdır.

Maddeler daha da çoğaltılabilir.

İşte yepyeni yüz ve kimlik sayesinde Asiye kurtulur ve millet de ayak parmağından saçının teline kadar topyekun ihya edilir.

Haydi İYİ Parti!... Asiye' yi Kurtarmak için kolları sıva.. Bu potansiyel bu birikim sende var.