Yorumsuz, sadece Vikipedi’ den 5 alıntı yapıyorum.

Nasturi Ayaklanması: 7 Ağustos-26 Eylül 1924

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Süryanilerin bağımsızlık için başlattığı isyan hareketi. İsyan Birleşik Krallık'ın kışkırtması ile başlamış ve Birleşik Krallık uçakları asilere yardım amacıyla Türkiye mevzilerine saldırmıştır.”

****

Şeyh Said İsyanı, Şubat- Nisan 1925 

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde merkezi yönetime karşı girişilen geniş çaplı Kürt ve Zaza aşiretlerin destek verdiği Hilâfet taraftarı ayaklanma.”

****

Ağrı ayaklanmaları veya Ararat İsyanı: 1926-1930

 Ağrı Dağı ve civarı ile İran topraklarının da dahil olduğu bir coğrafyada meydana gelen Kürt ayaklanmalarıdır. “

****

Dersim İsyanı, Mart 1937- Aralık 1938

“Merkezî Türk Hükûmetiyle bazı Dersim aşiretleri arasında bölgenin hâkimiyeti ile ilgili çıkan anlaşmazlıklar sonucu yaşanan olaylara verilen isim.”

Ve… Döneminde açılan fabrika sayısı:

Atatürk zamanında kaç fabrika kuruldu sorusuna verilen cevap şöyledir: 

Atatürk, 1923-1938 arasında 46 büyük fabrika kurdu.

Gazipaşa Hazretleri bu kadar bir yoğunluğu 1923-1938 arası 15 yıllık dönem içinde yaşadı. 

Hala küfür, hala hakaret; öyle mi?